Система інтегративної кінезітерапії. Загальні принципи

Система інтегративної кінезітерапії. Загальні принципи

Система інтегративної кінезітерапії являє собою цілісну методику відновлення функціонального стану опорно-рухового апарату, що поєднує в собі три складові: комплексну кінезіологічну діагностику і корекцію разом з кінезітерапевтичним впливом.

Поетапне застосування цих трьох складових дозволяє провести детальне дослідження стану пацієнта, корекцію виявлених патологічних чинників і сформувати здоровий руховий стереотип для закріплення результату проведеної корекції.

zalНа першому етапі — етапі кінезіологічної діагностики — відбувається тестування функціональних можливостей рухового апарату, мета якого — виявлення гіпотонічних м’язів і причини їх слабкості.

Головним інструментом кінезіологічної діагностики є мануальне м’язове тестування (ММТ), що проводиться за двох умов: в стані спокою і в стані функціонального навантаження.

Тестування починається з дослідження рухів: простих і складних. Спочатку діагностують якість простого руху, рух м’язів, які його виконують, збудливість м’язів, не задіяних у русі, далі — визначають ключові фактори, що сприяли зниженню адаптаційних можливостей м’язів. Після цього ММТ здійснюють з навантаженням (механічного, хімічного або емоційного типу).

На другому етапі — етапі кінезіологічної корекції — відбувається ліквідація чинників, що сприяли виникненню порушень в роботі рухового апарату: запалення м’язів, зв’язкового апарату, патологічні процеси у внутрішніх органах, здатні викликати м’язову слабкість та інше.

Відновлення роботи м’язів відбувається за допомогою застосування комбінації методик ішемічної компресії, мануальної терапії, кінезіологічного масажу, постізометричної релаксації, після чого відбувається налагодження руху, яке виконує м’яз: рух без застосування опору з боку і з подоланням зовнішнього опору (пропріоцептивне нервово-м’язове спрощення або PNF).

На третьому етапі — етапі кінезітерапевтичного впливу — в залежності від типу захворювання формується програма кінезітерапевтичної фіксації проведеної корекції на базових і спеціальних багатофункціональних тренажерах. З її допомогою вдаєт
ься закріпити оптимальний стереотип руху, зміцнити м’язовий корсет, поліпшити гіподинамічну і метаболічну функцію м’язів.

 Кравченко Б.М.,

Керівник Медичного центру «Кінезис Лайф»,

головний фахівець з фізичної реабілітації

Джерело: Вікіпедія


Читайте також

Розігріваючі вправи. Біг. Скакалка. Велосипед.

      Розігріваючі вправи, вимагають прискорення серцевого ритму у зв’язку зі зростаючою потребою м’язів в припливі крові. В результаті цього

Кінезіологія і кінезітерапія — унікальне поєднання!

      Кінезіологія та кінезітерапія — це різні і нерозривно пов’язані етапи лікування кістково-м’язової системи.       Існує думка, що

Туберкулез кісток

Бактеріальна інфекція, яка поширюється в кістку з легких. Зазвичай туберкульоз починається в легенях, проте викликає його туберкульозна мікобактерія в подальшому