Робочий час
 • clock Пн — Пт 08:00 – 22:00
  Сб – Нд 09:00 – 18:00
Контактна інформація
Запитайте експертів
user-3
email-2
smartphone

Що являє собою Кінезіологічна діагностика?

Основним інструментом кінезіологічної діагностики є Мануальне м’язове тестування. Мануальне м’язове тестування (ММТ)  – це ручний метод діагностики активності міотатичного рефлексу м’яза в процесі виконуваного ізометричного навантаження м’яза, який тестується. ММТ дозволяє оцінити здатність м’яза в умовах ізометричного скорочення адекватно реагувати на збільшення гравітаційного навантаження і зберігати активність міотатичного рефлексу (здатність до скорочення в умовах короткочасного розтягування). Його мета – оцінити адаптаційні можливості м’яза в процесі руху за допомогою аналізу можливості підтримки активності рефлексу не тільки в спокої, але і при наявності виконуваного ізометричного навантаження.

Суть міотатичного рефлексу

Суть міотатичного рефлексу: будь-який скелетний м’яз будучи розтягнутій вище певної межі і вище певної швидкості (тобто сильно і різко ) повинен відреагувати швидко скороченням.

Навіщо наші м’язи володіють цим рефлексом? – Для того щоб убезпечити нас від різких змін зовнішнього середовища, наприклад, якщо Ви послизнулись – м’язи різко розтягнулися. Щоб ви не впали – спрацьовує міотатичний рефлекс – відбувається швидке скорочення мускулатури.

Виникає питання – чому саме тестування м’язів?

Сучасні дослідження свідчать, що у близько 85% випадках причиною болю в спині є м’язова напруга.

Також науково доведеним фактом є те, що всяке захворювання організму людини відображається в м’язах, а вірніше в їх тонусі – тонус асоційованих м’язів з тим чи іншим хворим органом слабшає.

Якщо до фактору пов’язаного з хворобами долучити інші несприятливі фактори, пов’язані з гіподинамією, постійним перебуванням в неприродніх, незручних позах: школярі за партою, студенти, офісні працівники за столами перед комп’ютером, шалений ритм життя, який породжує стреси, конфліктні ситуації, то складно знайти людей в яких відсутн спазмовані м’язи і м’язові дисбаланси.

Отже, захворювання хребта і суглобів мають біомеханічний характер, тобто м’язові дисфункції формують неправильний рух, який  з часом призводить до біохімічних змін в суглобах і до їх поступового руйнування. Цей процес можна подати у вигляді наступного патологічного ланцюжка:

 1. Слабшає м’яз (стає гіпотонічним). Якщо слабшає м’яз чи група м’язів, то вони «випадають» з кінематичного ланцюга і порушується злагоджена робота всієї системи.
 2. Появляється біль. Замість ослаблених м’язів компенсаторно в роботу включаються інші м’язи, які надмірно працюють, і найчастіше викликають відчуття болю.
 3. Формується кістково-м’язовий дисбаланс. М’язові дисбаланси провокують виникнення кісткових дисбалансів (результатом є викривлення хребта, перекіс таза тощо). Це пов’язано з тим що скелетна система є пасивною – куди тягнуть м’язи туди вона і розгортається.
 4. Порушується біомеханіка скелетної системи. В результаті порушення біомеханіки змінюється розподіл векторів навантажень, в результаті чого навантаження по поверхні суглобів розподіляється не по природній осі.
 5. Погіршується живлення хряща. В результаті тонусних і рухових дисфункцій м’язів, зміщення векторів навантажень на суглоби порушується крово- і лімфообіг, іннервація і як наслідок – погіршується живлення хряща.
 6. Відбувається руйнування суглоба. Погіршення живлення хряща призводить до розвитку дегенеративно-дистрофічних процесів в суглобі і в кінцевому підсумку – відбувається його руйнування.

Як проходить м’язове тестування?

Мануальне м’язове тестування – це засіб отримання зворотного зв’язку від організму. Принципи, на яких грунтується ММТ:

 • функціональний зв’язок між скелетними м’язами та внутрішніми органами;
 • захворювання того чи іншого органа через нервову  систему  впливає на тонус скелетних м’язів – вони стають слабкими.

Загальний алгоритм Мануально- м’язового тестування

Тестування проводиться у положенні сидячи, стоячи або лежачи в залежності від м’яза який тестується. При цьому важливо, щоб м’язові волокна розміщувалися на лінії скорочення:

 • Перша стадія: хворий здійснює ізометричне скорочення м’яза (при незмінній довжинім’яза), проти адекватного опору руки або тулуба лікаря;
 • Друга стадія: приблизно через 3 с пацієнт за командою робить спробу збільшити силу напруження;
 • Третя стадія: лікар проти опору пацієнта здійснює короткочасне швидке розтягування (натискання) м’яза.

Критерії норми. У процесі скорочення тонус м’яза поступово підвищується і в другій фазі збільшується на 15 % від норми. У випадку подальшого короткочасного розтягування сила скорочення м’яза суттєво збільшується від початкової норми.

Питання, які часто задають пацієнти

Всі рекомендації це дуже індивідуально. Можливо рекомендації обмежити руховий режим стосувалися лише періоду загострення. Для того, щоб суглоб функціонував, він має бути в русі.

Більше інформації за посиланням.

Є такий метод і називається “Профілактика”. А якщо серйозно, то ще не придумали такої пилюлі, яка позбавилаб від цього тяжкого захворювання. Досвід показує, що лише комплексний підхід дає гарний результат.

Ця процедура, як і багато інших діагностичних процедур залежить від людського фактора. Навіть проходячи апаратну діагностика  не завжди опис результату є бездоганним.

Якщо говорити про Інститут ортопедії і неврології, то наші фахівці вже понад 10 років виконують цю процедуру, через це достовірність результату ми гарантуємо.

[/vc_row]